EXECUTIVE MEMBERS

1.         Shri. P. Janardhan

            Janaki Nivas

            Vadanamkurussi

            PIN: 679 124

            Palakkad Dist, Kerala.

            Ph: 0466-2233017

 

2.         Dr. P.H. Suresh

            Ambadi

            Valluvanad Housing Complex

            East Manissery.

            PIN: 679 521

            Palakkad Dist, Kerala.

            Ph: 2249465, 9447404256

 

3.         Dr. P.M. Madhavan

            Kedaram

            Sunder Iyer Road

            Ottapalam - 679 101.

            Palakkad Dist, Kerala.

            Ph: 0466-2244140, 9447088140

4.         Adv. S. Manoj

            Sreenilayam

            Vakkil Raman Nair Road

            Thottakkara - 679 102

            Palakkad Dist, Kerala

            Ph: 9447727155

 

5.         Adv. P.N. Balagopalan

            “Ananya”

            Vengery Temple Road

            Ottapalam

            Palakkad Dist, Kerala

            Ph: 2245303, 9847105303

 

6.         Adv. Jairam

            “Abhayam”

            Palat Road

            Ottapalam - 679 101

            Palakkad Dist, Kerala

            Ph: 9447277110

 

7.         Shri. Sankaranarayanan

            “Om Sree”

            Panamanna South. P.O.

            PIN: 679 501

            Palakkad Dist, Kerala

            Ph: 2246604, 9847406604

 

8.         Shri. K.P. Ramkumar

            Flat No. 5, Anaswaram Apartment

            Convent Road, Ottapalam-2

            Palakkad Dist, Kerala.

            Ph: 2244363, 9048084808

 

 

 

9.         Shri. Krishnankutty. U.V.

            “Theertham”,

            Near Neelikavu

            Palappuram. P.O.

            Ph: 9446237399

 

10.       Smt. Valsala Menon

            Chempulli House

            Chempulli Road

            Kanniyampuram - 679 104

            Palakkad Dist, Kerala

            Ph: 0466-2245164, 9745144016

 

11.       Shri. K.S. Unni

            Hon. Secretary

            Bharatiya Vidya Bhavan

            Thiruvambady Buildings

            Round West

            Thrissur - 680 001

            Ph: 0487 2337299

 

12.       Shri. P.N. Santhanagopal

            Joint Director

            Bharatiya Vidya Bhavan

            Dr. K.M. Munshi Marg

            Mumbai - 400 007